shutterstock_613503704
ECG

ECG-Research บริษัทที่ตั้งเพื่อ ‘ลดความเหลื่อมล้ำ’ ด้วยวิถีดราก้อนบอล

user_avatar

ECG สัมพันธ์

Copied! Share

ECG-Research บริษัทที่ตั้งเพื่อ ‘ลดความเหลื่อมล้ำ’ ด้วยวิถีดราก้อนบอล ตอนที่ 2 เทคโนโลยี กับ Startup ไทย บริษัท ECG Research หรือ Equality Community Governance Research Question บริษัทที่วงการ Startup ได้ยินชื่อกันบ่อยครั้งในช่วงปีหลังๆ กับดีลการลงทุนใน Startup ไม่ว่าจะเป็น Freshket , Hungry hub เป็นต้นโดยในกระบวนการที่จะสร้างกระบวนการความเท่าเทียม ในแบบฉบับของ ECG-Research คือการ Empower และวิธีที่ 2 คือเรื่องของเทคโนโลยี

Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=MPJOzgz-kXw
Part 2 : https://www.youtube.com/watch?v=Gl6Z8wxpuYA